Tento tutoriál vám ukáže rôzne spôsoby premenovania súboru v systéme Windows 10.

Počnúc verziou Windows 10 21343 spoločnosť Microsoft aktualizuje File Explorer (Win+E) pri premenovávaní súborov, aby teraz podporovali používanie cTRL a šípky doľava / doprava na presun kurzora medzi slovami v názve súboru, ako aj CTRL + Delete a CTRL + Backspace na odstránenie slov naraz, ako na iných miestach v systéme Windows.

Ak je súbor práve používaný, napríklad programom, systém Windows vám nedovolí ho premenovať.

Ak premenujete viac ako jeden súbor súčasne, nový názov každého priečinka bude , (1), (2)…

Dávajte pozor, aby ste pri premenovávaní súboru nezmenili príponu súboru. Ak tak urobíte, tento príkaz zmení jeho typ súboru a preruší súbor, kým sa prípona nezmení späť.

Keď premenujete súbor v systéme Windows, názov nemôže obsahovať žiadny z nasledujúcich znakov: / : * ? “ < > |
Premenujte súbor v systéme Windows 10-characters.png

Premenujte súbor pomocou klávesovej skratky

Na pracovnej ploche (Win+D) alebo v Prieskumníkovi (Win+E), vyberte súbory, ktoré chcete premenovať. (pozri snímku obrazovky nižšie)Stlačte F2

Spustite tento príkaz a zadajte nový názov súboru (súborov) a stlačte Enter alebo kliknite/klepnite na inú oblasť.

Premenujte súbor v systéme Windows 10-file_name.jpg

Premenovať súbor z File Explorer Ribbon

Otvorte Prieskumníka (Win+E). Prejdite a vyberte súbor(y), ktorý chcete premenovať. (pozri snímku obrazovky nižšie)

Kliknite/klepnite na Home a kliknite/klepnite na Rename v ribbon

Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_ribbon.jpg

Spustite tento príkaz a zadajte nový názov súboru (súborov) a stlačte Enter alebo kliknite/klepnite na inú oblasť. (pozri snímku obrazovky nižšie)

Premenujte súbor v systéme Windows 10-file_name.jpg

Premenujte súbor dvoma kliknutiami

Táto možnosť je dostupná iba vtedy, ak ste vybrali možnosť Dvojité kliknutie na otvorenie položky (výber jedným kliknutím) alebo Jedno kliknutie na otvorenie položky (výber ukážkou).

Na pracovnej ploche (Win+D) alebo v Prieskumníkovi (Win+E), prejdite na súbor, ktorý chcete premenovať. Kliknutím/klepnutím na súbor ho vyberiete. (pozrite si snímky obrazovky nižšie) Počkajte aspoň jednu sekundu a potom kliknite/klepnite na text názvu súboru, aby ste ho premenovali. Spustite tento príkaz a zadajte nový názov súboru a stlačte Enter alebo kliknite/klepnite na inú oblasť.

Premenovanie súboru v systéme Windows 10-raname_file_two_single_clicks-1.png Premenovanie súboru v systéme Windows 10-raname_file_two_single_clicks-2.png

Premenovať súbor z Context Menu

Otvorte Prieskumníka (Win+E).Prejdite a vyberte súbor(y), ktorý chcete premenovať. Vykonajte akciu, ktorú chcete vykonať nižšie: (pozri snímku obrazovky nižšie)

A) Kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte vybraný súbor (súbory) a buď stlačte M alebo kliknite/klepnite na Rename ORB) Stlačte a podržte Shift a kliknite pravým tlačidlom na vybrané súbory, uvoľnite Shift a buď stlačte M alebo kliknite/klepnite na Rename

Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_context_menu.jpg

Spustite tento príkaz a zadajte nový názov súboru (súborov) a stlačte Enter alebo kliknite/klepnite na inú oblasť. (pozri snímku obrazovky nižšie)

Premenujte súbor v systéme Windows 10-file_name.jpg

Premenovať súbor z Properties

Na pracovnej ploche (Win+D) alebo v Prieskumníkovi (Win+E) prejdite na súbor, ktorý chcete premenovať. Kliknite pravým tlačidlom myši alebo stlačte a podržte súbor, ktorý chcete premenovať, a kliknite/klepnite na Properties(pozri snímku obrazovky nižšie)

Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_properties-1.jpg

Vo všeobecnosti zadajte tento príkaz tento príkaz tento príkaz nový názov do horného poľa a kliknite/klepnite na OK(pozri snímku obrazovky nižšie)

Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_properties-2.png

Premenujte súbor v PowerShell

Na viac Rename-Item podrobnosti o použití, pozri: Rename-Item | Microsoft Docs

OTVORENÉ PowerShell alebo zvýšené prostredie PowerShell v závislosti od požadovaných práv na premenovanie požadovaného súboru. Spustite tento príkaz uvedený nižšie v prostredí PowerShell a stlačte Enter(pozri snímku obrazovky nižšie)

Rename-Item -Path „“ -NewName „“ -Force

V príkaze vyššie nahraďte skutočnú úplnú cestu k súboru s príponou súboru, ktorý chcete premenovať. V príkaze vyššie nahraďte skutočný nový názov s príponou súboru, ktorý chcete premenovať. Napríklad: Rename-Item -Path "" -NewName "" -Force
Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_powershell.jpg

Po dokončení môžete zavrieť okno Powershell, ak chcete.

Premenujte súbor v príkazovom riadku

Ďalšie podrobnosti o použití ren nájdete na: ren | Microsoft Docs

OTVORENÉ Command prompt alebo an Elevated command prompt v závislosti od požadovaných práv na premenovanie požadovaného súboru. Spustite tento príkaz nižšie uvedený príkaz do príkazového riadka a stlačte Zadajte(pozri snímku obrazovky nižšie)

ren "" ""

V príkaze vyššie nahraďte skutočnú úplnú cestu k súboru s príponou súboru, ktorý chcete premenovať. V príkaze vyššie nahraďte skutočný nový názov s príponou súboru, ktorý chcete premenovať. Napríklad: ren "" ""
Premenujte súbor v systéme Windows 10-rename_file_command_prompt.png

Po dokončení môžete zatvoriť okno príkazového riadka, ak chcete.

helplogics.net v komentároch sa dozviete, ktorý sa vám vydaril. Rovnako tak sú vítané všetky vaše otázky v sekcii komentárov nižšie.