Deze tutorial laat je verschillende manieren zien om een ​​bestand te hernoemen in Windows 10.

Vanaf Windows 10 build 21343 wordt Microsoft geüpdatet File Explorer (Win+E) bij het hernoemen van bestanden naar nu ondersteuning met cTRL en pijl-links/rechts om uw cursor tussen woorden in de bestandsnaam te verplaatsen, evenals CTRL + Delete en CTRL + Backspace om woorden tegelijk te verwijderen, zoals op andere plaatsen in Windows.

Als een bestand momenteel in gebruik is, bijvoorbeeld door een programma, staat Windows u niet toe om het te hernoemen.

Als u meer dan één bestand tegelijk hernoemt, wordt de nieuwe naam voor elke map , (1), (2)…

Pas op dat u de bestandsextensie van een bestand niet wijzigt bij het hernoemen van het bestand. Als u dit doet, wordt het bestandstype van deze opdracht gewijzigd en wordt het bestand afgebroken totdat de extensie weer is gewijzigd.

Wanneer u de naam van een bestand in Windows wijzigt, mag de naam geen van de volgende tekens bevatten: / : * ? ” < > |
Hernoem bestand in Windows 10-characters.png

Bestand hernoemen met sneltoets

Terwijl op het bureaublad (Win+D) of in Verkenner(Win+E), selecteer de bestanden die u wilt hernoemen. (zie screenshot hieronder)Druk op F2

Voer deze opdracht uit met een nieuwe naam voor het (de) bestand(en), en druk op Enter of klik/tik op een ander gebied.

Hernoem bestand in Windows 10-bestandsnaam.jpg

Hernoem bestand van File Explorer Ribbon

Bestandsverkenner openen(Win+E).Navigeer naar en selecteer de bestanden die u wilt hernoemen. (zie schermafdruk hieronder)

Klik/tik op Home en klik/tik op Rename in ribbon

Bestand hernoemen in Windows 10-rename_file_ribbon.jpg

Voer deze opdracht uit met een nieuwe naam voor het (de) bestand(en), en druk op Enter of klik/tik op een ander gebied. (zie schermafdruk hieronder)

Hernoem bestand in Windows 10-bestandsnaam.jpg

Hernoem bestand met twee enkele klikken

Deze optie is alleen beschikbaar als u Dubbelklik om een ​​item te openen hebt geselecteerd (eenmaal klikken om te selecteren) of Eén keer klikken om een ​​item te openen (aanwijzen om te selecteren).

Terwijl op het bureaublad (Win+D) of in Verkenner(Win+E), navigeer naar het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen. Klik/tik eenmaal op het bestand om het te selecteren. (zie onderstaande schermafbeeldingen) Wacht ten minste één seconde en klik/tik vervolgens op de tekst van de bestandsnaam om deze te hernoemen. Voer deze opdracht een nieuwe naam voor het bestand uit en druk op Enter of klik/tik op een ander gebied.

Bestand hernoemen in Windows 10-raname_file_two_single_clicks-1.png Bestand hernoemen in Windows 10-raname_file_two_single_clicks-2.png

Hernoem bestand van Context Menu

Bestandsverkenner openen(Win+E). Navigeer naar en selecteer de bestanden die u wilt hernoemen. Voer de actie uit die u hieronder wilt doen: (zie screenshot hieronder)

A) Klik met de rechtermuisknop of houd de geselecteerde bestanden ingedrukt en druk op M of klik/tik op Rename ORB) Houd . ingedrukt Shift en klik met de rechtermuisknop op het/de geselecteerde bestand(en), laat los Shift en ofwel druk op M of klik/tik op Rename

Bestand hernoemen in Windows 10-rename_file_context_menu.jpg

Voer deze opdracht uit met een nieuwe naam voor het (de) bestand(en), en druk op Enter of klik/tik op een ander gebied. (zie schermafdruk hieronder)

Hernoem bestand in Windows 10-bestandsnaam.jpg

Hernoem bestand van Properties

Navigeer op het bureaublad (Win+D) of in Verkenner (Win+E) naar het bestand waarvan u de naam wilt wijzigen. Klik met de rechtermuisknop of houd het bestand ingedrukt dat u wilt hernoemen en klik/tik op Properties(zie schermafdruk hieronder)

Bestand hernoemen in Windows 10-rename_file_properties-1.jpg

Typ in Algemeen deze opdracht deze opdracht deze opdracht deze opdracht een nieuwe naam in het bovenste veld en klik/tik op OK(zie schermafdruk hieronder)

Bestand hernoemen in Windows 10-rename_file_properties-2.png

Hernoem bestand in PowerShell

Een meer Rename-Item gebruiksdetails, zie: Rename-Item | Microsoft Docs

Open PowerShell of een verhoogde PowerShell, afhankelijk van de vereiste rechten om het gewenste bestand te hernoemen. Voer deze opdracht uit met de onderstaande opdracht in PowerShell en druk op Enter(zie schermafdruk hieronder)

Rename-Item -Path “” -NewName “” -Force

Vervang in de bovenstaande opdracht door het werkelijke volledige pad van het bestand met de bestandsextensie die u wilt hernoemen. Vervang in de bovenstaande opdracht door de werkelijke nieuwe naam met de bestandsextensie waarvan u de naam wilt wijzigen. Een voorbeeld: Rename-Item -Path "" -NewName "" -Force
Bestand hernoemen in Windows 10-rename_file_powershell.jpg

Als u klaar bent, kunt u het Powershell-venster desgewenst sluiten.

Hernoem bestand in opdrachtprompt

Voor meer details over het gebruik van ren, zie: ren | Microsoft Docs

Open Command prompt of een Elevated command prompt afhankelijk van de vereiste rechten om het gewenste bestand te hernoemen. Voer deze opdracht de onderstaande opdracht uit in de opdrachtprompt en druk op Binnenkomen(zie schermafdruk hieronder)

ren "" ""

Vervang in de bovenstaande opdracht door het werkelijke volledige pad van het bestand met de bestandsextensie die u wilt hernoemen. Vervang in de bovenstaande opdracht door de werkelijke nieuwe naam met de bestandsextensie waarvan u de naam wilt wijzigen. Een voorbeeld: ren "" ""
Hernoem bestand in Windows 10-rename_file_command_prompt.png

Als u klaar bent, kunt u desgewenst het opdrachtpromptvenster sluiten.

helplogics.net weet in de reacties welke voor jou heeft gewerkt. Evenzo zijn al uw vragen welkom in de opmerkingen hieronder.