Một Bộ xử lý đồ họa (GPU) là một bộ xử lý một chip chủ yếu được sử dụng để quản lý và tăng hiệu suất của video và đồ họa.

Một card đồ họa(còn được gọi là thẻ hiển thị, thẻ video, bộ điều hợp màn hình hoặc bộ điều hợp đồ họa) là một thẻ mở rộng tạo nguồn cấp dữ liệu hình ảnh đầu ra cho thiết bị hiển thị (chẳng hạn như màn hình máy tính). Thông thường, chúng được quảng cáo là nhấn mạnh sự khác biệt giữa chúng và Cốt lõi của cả hai là đơn vị xử lý đồ họa (GPU), là bộ phận chính thực hiện các phép tính thực tế, nhưng không nên nhầm lẫn với tổng thể là card màn hình, mặc dù “GPU” thường được sử dụng để chỉ thẻ video.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn các cách khác nhau để kiểm tra card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows 7Windows 8Windows 10 hoặc Windows 11 PC.

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong Task Manager

Tùy chọn này chỉ có sẵn trong Windows 10

Mở Task Manager(Ctrl+Shift+Esc).Trong Performance bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của từng GPU (nếu có nhiều hơn một) cho máy tính của mình. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_task_manager.jpg

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong System Information(msinfo32)

Nhấn Win+ R mở Run loại hình msinfo32 vào trong Run và nhấp / chạm vào OK mở System Information Dưới System Summary trong ngăn bên trái, nhấp / chạm vào ComponentsDisplay(xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Trong ngăn bên phải của Display bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của từng GPU (nếu có nhiều hơn một) cho máy tính của mình.

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_in_system_information.jpg

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong DirectX Diagnostic Tool(dxdiag)

Nhấn Win+ R mở Run loại hình dxdiag vào trong Run và nhấp / chạm vào OK mở DirectX Diagnostic Tool Trong mỗi Display(nếu nhiều hơn một), bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của GPU (nếu nhiều hơn một) được sử dụng cho màn hình. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_in_dxdiag-1.png Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_in_dxdiag-2.png Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_in_dxdiag-3.png

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong Device Manager

Mở Device Manager Mở rộng mở Display adapters(xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Dưới Display adapters bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của từng GPU (nếu có nhiều hơn một) cho máy tính của mình.

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_in_device_manager.png

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong Command Prompt

Mở Command Prompt

Sao chép và dán lệnh bên dưới vào dấu nhắc lệnh và nhấn Enter(xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

wmic path win32_VideoController

Bây giờ bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của mỗi GPU (nếu có nhiều hơn một) cho máy tính của mình.

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_command.png

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong PC trong PowerShell

Mở PowerShell Sao chép và dán một trong hai lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter(xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Get-WmiObject win32_VideoController| Định dạng-Tên danh sách

HOẶC

gwmi win32_VideoController| Tên FL

Bây giờ bạn sẽ thấy tên (ví dụ: “NVIDIA GeForce GTX 1080 TI”) của mỗi GPU (nếu có nhiều hơn một) cho máy tính của mình.

Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_powershell-2.png Kiểm tra Card đồ họa hoặc GPU nào trong Windows PC-gpu_powershell-2.png

Trên đây là thông tin về Check What Graphics Card or GPU in Windows PC. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng hỏi helpingbox.net trong một bình luận bên dưới. Tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn.