Cách chụp ảnh màn hình với Snip và Sketch trong Windows...

Bắt đầu từ Windows 10, Screen Snip mới đã được thêm vào Windows 10 để có thể nhanh chóng cắt và chia sẻ ảnh...