Como baixar uma imagem de recuperação para um dispositivo de superfície-download_surface_recovery_image-1.png

Cách tải xuống hình ảnh khôi phục cho thiết bị Surface...

Thông thường, Surface của bạn đi kèm với thông tin khôi phục Windows cho phép bạn làm mới hoặc đặt lại về tình trạng...