Criar atalho do modo de navegação anônima do Google Chrome no Windows-google_chrome_incognito_mode.jpg

Cách tạo lối tắt cho chế độ ẩn danh của Google...

Nếu bạn không muốn Google Chrome ghi nhớ hoạt động của mình, bạn có thể duyệt web một cách riêng tư trong Incognito mode...

Cách chụp ảnh màn hình với Snip và Sketch trong Windows...

Bắt đầu từ Windows 10, Screen Snip mới đã được thêm vào Windows 10 để có thể nhanh chóng cắt và chia sẻ ảnh...