Filter Keys là một tùy chọn trợ năng mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát tốc độ lặp lại của bàn phím và bỏ qua các phím được lặp lại.

Khi nào Filter Keys được bật, bạn cũng có thể bật và điều chỉnh Bounce Keys, Slow KeysRepeat Keys.

  • Bounce Keys – Bạn có thể bị “nảy” các phím, dẫn đến việc đánh hai phím của cùng một phím hoặc các lỗi tương tự khác. BounceKeys hướng dẫn Windows bỏ qua các lần nhấn phím ngoài ý muốn.
  • Slow Keys – Độ nhạy của bàn phím có thể là một vấn đề, đặc biệt nếu bạn vô tình chạm vào các phím. SlowKeys hướng dẫn Windows bỏ qua các phím không được giữ trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Repeat Keys – Hầu hết các bàn phím đều cho phép bạn lặp lại một phím chỉ bằng cách nhấn giữ phím đó. Nếu bạn không thể nhấc ngón tay khỏi bàn phím đủ nhanh, điều này có thể dẫn đến các ký tự lặp lại không chủ ý. RepeatKeys cho phép bạn điều chỉnh tốc độ lặp lại hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách bật hoặc tắt Filter Keys và điều chỉnh cài đặt của nó cho tài khoản của bạn trong Windows 10

Bật phím bộ lọc bằng phím tắt

Nhấn và giữ bên phải Shift trong tám giây để bật Filter KeysTheo mặc định, một âm thanh (âm vực cao) sẽ phát cho biết Filter Keys đã được bật. Âm thanh sẽ chỉ phát nếu được bật ở bước 5C của tùy chọn ba. Nó được bật theo mặc định.

Nhấp / nhấn vào Yes nếu được thông báo cảnh báo bên dưới nhắc bật Filter Keys.

Thông báo cảnh báo sẽ chỉ hiển thị nếu được bật ở bước 5C của tùy chọn ba. Nó được bật theo mặc định.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_keyboard_shortcut.jpg

Bật hoặc Tắt Filter KeysAdjust Settings Trong Settings

Mở Settingsvà nhấp / chạm vào Ease of Access.

Bắt đầu với Windows 10 bản dựng 21359, Ease of Access Trong Settings đã được đổi tên thành Accessibility.

Thực hiện bước 3 (bật) hoặc bước 4 (tắt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

3. Để Turn On Filter KeysAdjust Settings

A) Nhấp / gõ vào bàn phím ở phía bên trái và bật ignore các lần nhấn phím ngắn hoặc lặp lại và thay đổi tốc độ lặp lại của bàn phím Dưới Use Filter Keys phía bên phải. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới) B) Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Allow the shortcut key to start Filter Keys cho những gì bạn muốn.

C) Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Show the Filter Keys on the taskbar cho những gì bạn muốn.

D) Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Beep when keys are pressed or accepted cho những gì bạn muốn.

E) Bật hoặc tắt (mặc định) Turn on để đợi trước khi chấp nhận các lần nhấn phím bổ sung khi bạn nhấn cùng một phím nhiều lần cho những gì bạn muốn.

Nếu được bật, hãy chọn khoảng thời gian PC của bạn đợi trước khi chấp nhận các lần nhấn phím lặp lại trong vài giây.

F) Bật hoặc tắt (mặc định) Turn on để khiến PC của bạn đợi trước khi chấp nhận các lần nhấn phím cho những gì bạn muốn.

Nếu được bật, hãy chọn khoảng thời gian PC của bạn đợi trước khi chấp nhận một lần nhấn phím trong vài giây.

G) Bật hoặc tắt (mặc định) Turn on để trì hoãn các lần nhấn phím lặp lại khi bạn nhấn và giữ một phím cho những gì bạn muốn.

Nếu được bật, choose how long your PC waits before accepting the first repeated keystrokeChoose how long your PC waits before accepting subsequent repeated keystrokes in seconds.

H) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-turn_on_filter_keys_settings-1.jpg Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-turn_on_filter_keys_settings-2.jpg

4. Tới Turn Off Filter KeysAdjust Settings

A) Nhấp / chạm vào Keyboard ở phía bên trái, tắt Ignore brief or repeated keystrokes and change keyboard repeat rates Dưới Use Filter Keys phía bên phải. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

B) Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Allow the shortcut key to start Filter Keys cho những gì bạn muốn.

C) Khi hoàn tất, hãy chuyển sang bước 5 bên dưới.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-turn_off_filter_keys_settings.jpg

Khi hoàn thành, bạn có thể đóng Settings nếu bạn thích.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc và Điều chỉnh Cài đặt trong Bảng Điều khiển

Mở Control Panel (giao diện biểu tượng) và nhấp / chạm vào Ease of Access Center.

Nhấp / chạm vào một trong hai Make the keyboard easier to use hoặc Make it easier to focus on tasks . (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_control_panel-1.jpg

Thực hiện bước 4 (bật / tắt) hoặc bước 5 (cài đặt) bên dưới cho những gì bạn muốn làm.

4. Bật hoặc tắt Filter Keys

A) Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt – mặc định) Turn on Filter Keys Dưới Make it easier to type cho những gì bạn muốn. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

B) Nhấp / chạm vào OKvà chuyển sang bước 6 bên dưới.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_control_panel-2.jpg

5. Để điều chỉnh Cài đặt cho Filter Keys

A) Nhấp / chạm vào Set up Filter Keys Dưới Turn on Filter Keys Dưới Make it easier to type. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_control_panel-3.jpg

B) Chọn (bật) hoặc bỏ chọn (tắt – mặc định) Turn on Filter Keys cho những gì bạn muốn. (xem ảnh chụp màn hình bên dưới)

C) Dưới Keyboard shortcutchọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Turn on Filter Keys when right SHIFT is pressed for 8 seconds cho những gì bạn muốn.

  • Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Display a warning message when turning a setting on cho những gì bạn muốn.
  • Chọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Make a sound when turning a setting on or off cho những gì bạn muốn.

D) Dưới Filter optionschọn (chấm) Turn on hoặc Bật và cho những gì bạn muốn.

Nếu bạn đã chọn Bounce Keyschọn How long should the computer wait before accepting keystrokes trong vài giây.

Nếu bạn đã chọn Repeat KeysSlow Keysnhấp / chạm vào Set up Repeat KeysSlow Keys để thay đổi các cài đặt này thành những gì bạn muốn và nhấp / chạm vào OK.

E) Dưới Other settingschọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Beep when keys are pressed or accepted cho những gì bạn muốn.

F) Dưới Other settingschọn (bật- mặc định) hoặc bỏ chọn (tắt) Display the Filter Keys icon on the taskbar cho những gì bạn muốn.

G) Khi hoàn tất, hãy nhấp / chạm vào OKvà chuyển sang bước 6 bên dưới.

Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_control_panel-4.jpg Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10-filter_keys_control_panel-4b.png

Khi hoàn thành, bạn có thể đóng Ease of Access Center nếu bạn thích.

Trên đây là bài viết thông tin về Bật hoặc Tắt Phím Bộ lọc trong Windows 10. Vui lòng liên hệ helpingbox.net thông qua phần bình luận, trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hướng dẫn mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên.